Palvelut

Meiltä löytyvät ratkaisut taloyhtiön tekniseen ja hallinnolliseen isännöintiin, sopimus- ja yhtiöoikeudellisiin asioihin ja erityisesti talouden suunnitteluun ja kirjanpitoon. Käytämme nykyaikaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat läpinäkyvyyden taloyhtiöasioiden hoitamisen eri vaiheissa. Esimerkiksi jokainen taloyhtiön lasku voidaan hyväksyttää puheenjohtajalla ennen sen maksamista. 

Sähköinen isännöintijärjestelmä

Sähköisenä isännöintijärjestelmänä meillä toimii Visma Fivaldi, joka mahdollistaa sen, että aikaa jää enemmän asiakaspalvelulle. Se mahdollistaa tarkemman seurannan halutuista seurantakohteista ja tuo esiin potentiaalisia optimointikohteita.

Kilpailuttaminen

Taloyhtiön käyttämien palveluiden kilpailuttaminen kannattaa. Esimerkiksi kiinteistövakuutusten kilpailutuksella voidaan saavuttaa useiden satojen eurojen säästöt. Remonttien kilpailuttamisella varmistetaan, että urakka vastaa markkinoiden hintatasoa. Kilpailutuksemme on jo lähtökohtaisesti avointa ja kilpailutuksen hyödyt näkyvät taloyhtiön kassassa. Emme solmi alihankintasopimuksia, jossa isännöintiyritykselle maksetaan provisiota.

Kunnossapitotarveselvitys

Asunto-osakeyhtiölaki vaatii, että hallitus esittää vuosittain yhtiökokouksessa kunnossapitotarveselvityksen. Se on hallituksen yhtiökokoukselle esittelemä kuvaus yhtiössä seuraavan viiden vuoden aikana tarvittavista kunnostus- ja korjaustöistä. Se myös auttaa osakasta hahmottamaan kiinteistön ylläpitoon liittyviä asioita pidemmällä aikajänteellä. Hyvin tehty kunnossapitotarveselvitys auttaa kiinteistön arvon ylläpidossa sekä viestii mahdolliselle osakkeen ostajalle suunnitelmallisesta kunnossapidosta.

Isännöinnin tehtävä on pitää huolta siitä, että asukkaiden arki sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

Isännöitsijä huolehtii, että:

  • Taloyhtiön kokoukset pidetään ajallaan ja tehdyt päätökset ovat lainmukaisia
  • Taloyhtiö löytää tarvitsemansa palvelut
  • Taloyhtiön talous pysyy kurissa, seuraten kuukausittain vastikkeiden maksua ja talousarvion toteutumista